• vữa chống cháy hicote et

Thẻ: vữa chống cháy hicote et

  • HICOTE ET

    1. Chứng chỉ 2. Đặc điểm của HICOTE-ET   3. Các thuộc tính của HICOTE-ET Item Property Certificate No. Density 20.6 pcf (330kg/㎥) ASTM E 605 Density Adhension Strenth 7 psi (48.26 kPa) ASTM E 736 Cohesion / Adhension   Thiết kế số X851 Xếp hạng – 1, 1-1 / 2, 2, 3, 3-1 / […]
    Xem thêm
0246 295 6498
0975 3555 68